วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมที่ 2กิจกรรมที่ 2 ให้นักเรียนเข้าเว๊ป  http://knight.tisi.go.th/main.php ระบบเครือข่ายยุวชนอัศวิน มอก. 


1. สมัครเครือข่ายยุวชนอัศวิน มอก นวมินทร์ฯเตรียมน้อมฯ

2. เข้าโปรแกรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับ มอก.

3. เมื่อผ่านเกณฑ์ความรู้ 80 % นักเรียนจะได้เกียรติบัตร C 1

4. เก็บเอกสาร C1   ในแฟ้มสะสมงาน