วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมที่ 4 การผลิตเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านการให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและพืช
เรื่อง   การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพวัสดุ-อุปกรณ์/วิธีการทำ

      1. นำเศษอาหารบรรจุใส่ขวด  ขนาด  1-1.5 ลิตร

          ประมาณ 1/3 ของขวด
2.  น้ำตาลทรายแดง 3 ช้อนโต๊ะหรือกากน้ำตาล 2ช้อนโต๊ะ

ละลายน้ำเปล่า 1 ถ้วย


3.  หัวเชื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพ 2  ช้อนโต๊ะ

นำส่วนผสมทุกอย่างรวมกันในขวดที่เตรียมเศษอาหารไว้

    ขั้นตอนและข้อควรระวังในการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ
   1.     หมักทิ้งไว้ประมาณ 3-4 สัปดาห์
   2.    ให้ทำการไล่อากาศทุกวันขณะมีการหมักในขวดโดยการบิดขวดไล่อากาศภายในออกจาก
          ขวดทีละน้อยและห้ามเขย่าขวดจะทำให้แก๊สเพิ่มมากขึ้น ขวดอาจระเบิดได้จากแรงดันของ
          แก๊สในขวด
   3.    ตั้งขวดไว้ในที่ร่มห้ามตากแดด
   4.    เมื่อครบกำหนด จะได้น้ำสีน้ำตาลอ่อนในกรณีที่ใช้น้ำตาลทรายแดงเป็นส่วนผสมและเป็น
         สีน้ำตาลเข้มในกรณีใช้กากน้ำตาลเป็นส่วนผสมแล้วให้กรองเอาแต่น้ำใส่ภาชนะ เช่น ขวด
         หรือถังฯลฯเพื่อเตรียมนำไปใช้
   5.   กลิ่นที่ได้จะเป็นกลิ่นเปรี้ยว ไม่เหม็นบูดเน่า

วิธีการใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ


เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกันแมลงศัตรูพืช
เรื่อง  การผลิตสมุนไพรยาเส้น

สารป้องกันกำจัดแมลงด้วยสมุนไพร
  วัสดุ-อุปกรณ์
1.             ขวดน้ำเปล่าขนาด 1-1.5 ลิตร
2.             ยาเส้น  1 ห่อ
3.             สบู่ 
4.             น้ำสะอาด
วิธีทำ                                                                            
               1. นำยาเส้นใส่ขวด
     2.   เติมน้ำใส่ขวดประมาณ ½ ขวด
                                           3.
เติมน้ำสบู่ลงในขวด 1 ถ้วย
4. เขย่าให้ส่วนผสมเข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 6-8 ชั่วโมง5.  เมื่อครบกำหนดให้นำส่วนผสมสมุนไพรยาเส้นมากรองเอาแต่น้ำยาไปใช้แทนสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช